Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)εδρεύει στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα φιλοξενίας ενός γρήγορα αναπτυσσόμενου Οργανισμού, που ασχολείται με θέματα ασφάλειας δικτύων, πληροφοριών και γενικότερα Κυβερνοασφάλειας, υποστηρίξαμε ενεργά και συμβάλαμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ρόλου του (ως Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια), μέσω του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριου του 2018 σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με τον ίδιο Κανονισμό, επιτεύχθηκε η ανανέωση της Εντολής Λειτουργίας του Οργανισμού στην Ελλάδα. Η χώρα μας επελέγη ως μόνιμη έδρα του ENISA.

Επιλύσαμε χρόνια προβλήματα λειτουργίας του και ικανοποιήσαμε πάγια αιτήματα, με σκοπό να γίνει ένας ελκυστικός Οργανισμός, ικανός να προσελκύσει υψηλών προσόντων επιστημονικό προσωπικό από την Ευρώπη αλλά και από τη χώρα μας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ο ENISA στα νέα του καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε

Search