Χορήγηση Τηλεοπτικών Αδειών

Χορήγηση Τηλεοπτικών Αδειών

Το 2015 παραλάβαμε ένα καθεστώς παράνομης λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών. Τα προηγούμενα χρόνια καμία κυβέρνηση δεν επέδειξε τη θέληση και τη δύναμη να ανοίξει και να ολοκληρώσει το θέμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, αντιπαρατασσόμενη σε ισχυρά μιντιακά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Για 30 περίπου χρόνια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν χωρίς άδειες, χωρίς καταβολή τιμήματος για τη χρήση ενός δημόσιου και σπάνιου πόρου, του φάσματος.

Χορηγήσαμε νόμιμες τηλεοπτικές άδειες, μέσω του νόμου 4339/2015, με καταβολή υψηλού τιμήματος. Και πλέον, υπάρχει ένα καθαρό τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς να επενδύσουν σε νέο -παραγόμενο στην Ελλάδα- πρόγραμμα, ενώ προστατεύσαμε τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων (τουλάχιστον 400 θέσεις ανά σταθμό) με πρόβλεψη του σχετικού νόμου.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία, το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει τουλάχιστον 210 εκατ. ευρώ από τις άδειες, ενώ έχουμε εισπράξει ήδη:

  • 140 εκατ. ευρώ από το φόρο διαφήμισης, ποσό που δεν είχε βεβαιωθεί/εισπραχθεί και βεβαιώθηκε το 2015 και συνεχίζει να βεβαιώνεται,
  • 40 εκατ. ευρώ από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων, ενώ
  • αναμένεται να εισπραχθούν 125 εκατ. ευρώ από το φόρο διαφήμισης.

Το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Για τη διατήρηση κάθε τηλεοπτικής άδειας έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές, όπως η υποχρέωση παραγωγής πρωτότυπου και υψηλής ποιότητας προγράμματος από τα κανάλια, η λειτουργία άρτιων και τεχνολογικά σύγχρονων εγκαταστάσεων, κ.ά.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε