Δίκτυα Νέας Γενιάς

Δίκτυα Νέας Γενιάς

Το 2015 παραλάβαμε μια χώρα που δεν είχε σχέδιο για τη σύνδεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε δίκτυα νέας γενιάς μέσω οπτικών ινών. Η χώρα ήταν καθηλωμένη στην εποχή του χαλκού.

Κινητοποιήσαμε με τις παρεμβάσεις μας (δημόσιες επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ) τον ιδιωτικό τομέα, που προχωρά σε επενδύσεις 3 δισ. ευρώ ως το 2022. Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, το 75% του πληθυσμού θα συνδέεται στο διαδίκτυο με ταχύτητες έως 1Gbps, ενώ το 25% θα διαθέτει συνδέσεις με ταχύτητες άνω των 100 mbps.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν, ολοκληρώνονταν, δρομολογούνταν:

 • Rural Broadband: Έργο εθνικής κλίμακας για την «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Αγροτικές και Απομακρυσμένες Περιοχές», προϋπολογισμού 167 εκατ. ευρώ, που –τον Ιούνιο του 2019- βρέθηκε στη φάση της ολοκλήρωσης. Απέσπασε διεθνή διάκριση, καθώς βραβεύθηκε στα «European Broadband Awards 2017» ως το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT). Πολλές χώρες της Ε.Ε. ζήτησαν από την Ελλάδα την παροχή τεχνογνωσίας λόγω του επιτυχούς αποτελέσματος.

 

 • Super Fast Broadband(SFBB): Επιδότηση σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας, με στόχο την ενίσχυση υπηρεσιών πρόσβασης σε υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps. Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. ευρώ ανά έτος.Η Ε.Ε. ενέκρινε, για πρώτη φορά, σύστημα επιδότησης για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες, το οποίο είναι ήδη πρόγραμμα πιλότος και αντιγράφεται από άλλες χώρες της ΕΕ.

 

 • Ultra Fast Broadband: Έργο, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, που σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα 300 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη και θα υπάρξει συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωση, το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιώτες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ, που έχει εγκριθεί ποτέ στη χώρα και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή έργο ΣΔΙΤ στην ΕΕ.

Τον Μάιο του 2019 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού και η έναρξη υλοποίησής του τοποθετούνταν εντός του έτους.

Το έργο αφορά περισσότερους από 2,4 εκατ. πολίτες, που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Με την ολοκλήρωσή του, καθώς και την υλοποίηση των πλάνων των ιδιωτών παρόχων, το 97% του πληθυσμού της Ελλάδας θα έχει πρόσβαση σε ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps.

 

 • Πιλοτικά δίκτυα 5G: Έχουν ήδη υπογραφεί προγραμματικές συμφωνίες με τους Δήμους Ζωγράφου, Τρικάλων και Καλαμάτας για την πιλοτική εφαρμογή των τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G)-ανάπτυξη μεγάλων υποδομών, ενώ ξεκίνησαν να αναπτύσσονται και να λειτουργούν τα δίκτυα στις παραπάνω πόλεις. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που επικοινωνούμε, που απολαμβάνουμε υπηρεσίες, που μετακινούμαστε, που ψυχαγωγούμαστε.

 

 • WiFi4GR: Το έργο προέβλεπε τη λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Hotspots) σε 2.900 υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους (σ.σ.: χώροι συνάθροισης κοινού, εκδηλώσεων, αναμονής-μετακίνησης και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ) σε όλη την Ελλάδα. Προϋπολογισμός: 14,7 εκατ. ευρώ.

 

 • Προσαρμοστικότητα ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ψηφ. μετασχηματισμού της οικονομίας: Αντικείμενο της δράσης η κατάρτιση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για 4.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα της οικονομίας, με βαρύτητα στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών νέα γενιάς στο πλαίσιο μιας εθνικής συνολικής προσπάθειας για την μετάβαση των απασχολούμενων στην ψηφιακή οικονομία και την σχετική αγορά εργασίας που διαμορφώνεται.

 

 • Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις για πρωτοετείς φοιτητές (50.000 ωφελούμενοι). Η δράση ξεκίνησε το 2017 και υλοποιήθηκε για τρία συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019). Στόχος η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η βιώσιμη αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην χώρα μας.

 

 • Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών. Αφορούσε στην παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους νησιών, καθώς και στους υπαλλήλους του Δημοσίου, για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Βασικός στόχος η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες και της εξοικείωσης των νησιωτών με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Από τη δράση επωφελήθηκαν περίπου 000 νοικοκυριά.

 

διαδικτυο

 

Συμφωνίες για το φάσμα

Η χώρα μας από το Νοέμβριο του 2016 είναι μέλος της περιοχικής ομάδας SEDDIF (South European Digital Dividend Implementation Forum), στην οποία συμμετείχαν και οι εξής χώρες: Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία, FYROM, Σλοβενία, Ουκρανία και Τουρκία.

Η Ελλάδα συμμετείχε, επίσης, στην Ομάδα Transadriatic – Ionian, στην οποία μετείχαν οι χώρες: Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία.

Η συμμετοχή στις δύο ομάδες είχε ως σκοπό τον καθορισμό των διαύλων και των παραμέτρων εκπομπής της Ελλάδος ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκατέρωθεν παρεμβολές με τις όλες όμορες τηλεπικοινωνιακά χώρες.

Οι διασυνοριακές διαπραγματεύσεις της χώρας μας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οδήγησαν στην υπογραφή των κατωτέρω Συμφωνιών:

SEDDIF (Βουδαπέστη, 5 & 6 Δεκεμβρίου 2017):

 • Πλαίσιο Πολυμερούς Συμφωνίας όλων των συμμετεχόντων χωρών (Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία, FYROM, Σλοβενία, Ουκρανία και Τουρκία)
 • Διμερείς Συμφωνίες με: Βουλγαρία, FYROM, Τουρκία και Μαυροβούνιο.

Transadriatic and Ionian Group (Tivat, 3 Οκτωβρίου 2017):

 • Πλαίσιο Πολυμερούς Συμφωνίας των συμμετεχόντων χωρών (Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία).

Η χώρα μας κατοχύρωσε συνολικά 1.533 καταχωρήσεις, οι οποίες της επιτρέπουν να εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός ισορροπημένου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης νέας γενιάς, μετά τη διάθεση του Ψηφιακού μερίσματος ΙΙ και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, παρότι το συνολικό διαθέσιμο φάσμα για υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων διαύλων ανά την επικράτεια διατηρήθηκε σταθερός. Ο συντονισμός αυτός θα ισχύει μέχρι το 2030.

 

Απελευθέρωση του μερίσματος

Σε συνέχεια των Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (687/2016 και 899/2017), τα Κράτη Μέλη οφείλουν να επιτρέψουν τη χρήση της ζώνης 694 – 790 MHz (ζώνη 700 MHz ή Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ) στα επίγεια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα παρέχουν ευρυζωνικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση του διαθέσιμου φάσματος για Ψηφιακή Τηλεόραση, οπότε θεωρείται αναγκαίος ο επανασχεδιασμός και η τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων για την ψηφιακή ευρυεκπομπή.

Ο Χάρτης Πορείας προβλέπει ότι η ημερομηνία διάθεσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ στο τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται η έκδοση του τελικού Χάρτη Συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης.

Μείνετε ενημερωμένοι

Δικτυωνόμαστε